Kopafbeelding publicaties CPB

Compensation of regional unemployment in housing markets

CPB Discussion Paper 57, 16 februari 2006

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Wij betogen dat werkenden in regio's waar de werkloosheid hoog is gecompenseerd worden in woningmarkten. In een model, waarin regionale werkloosheidsverschillen het gevolg zijn van centrale loononderhandelingen, laten we zien dat, door het ruimen van grondmarkten, de prikkel om te verhuizen naar regio's waar de werkloosheid laag is verdwijnt in algemeen evenwicht.

De hypothese van compensatie in woningmarkten testen we op gegevens voor steden in verschillende Europese landen. Wanneer we controleren voor variatie in inkomens en amenities, dan zijn woningen gemiddeld ongeveer 3 procent goedkoper in steden waar de werkloosheid 10 procent hoger is. In een analyse van het Nederlandse Woning Behoefte Onderzoek, waarin gecontroleerd wordt voor heterogeniteit van de woningvoorraad, vinden we een vergelijkbaar verband. Het inkomenseffect van compensatie is consistent met een wage curve elasticiteit van   0.10. Werkenden in regio's, waar de werkloosheid hoog is en het per capita inkomen laag, hoeven dus niet noodzakelijkerwijs slechter af te zijn, en programma's voor regionale steun zouden hier rekening mee moeten houden.

Deel deze pagina