Kopafbeelding publicaties CPB

De beoordeling van scholen: hoe in Nederland informatie over kwaliteit de schoolkeuze beïnvloedt

CPB Discussion Paper 150, 11 mei 2010

Analyses met zowel scholen- als scholierengegevens geven aan dat de instroom van leerlingen daadwerkelijk afhangt van de beoordeling door Trouw. De effecten zijn het sterkst bij het VWO-onderwijs. Deze publicatie is in het Engels.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De meest positieve beoordeling leidt tot tussen de 15 en 20 extra leerlingen, vergeleken met scholen in de middencategorie. De onderliggende oorzaak hiervan is niet dat huishoudens van VWO-leerlingen gemiddeld genomen uit hogere inkomensklassen komen. Per schooltype afzonderlijk reageren ouders en leerlingen uit de lagere inkomensklassen namelijk net zo sterk als die uit de hogere inkomensklassen. De geschatte effecten van het Trouw-oordeel op schoolkeuze zijn significant, maar reistijd is duidelijk belangrijker. Omgerekend wil een leerling maximaal 200 meter extra reizen om naar een school met een "+" te gaan in plaats van een school met slechts een "0".

Deel deze pagina