Kopafbeelding publicaties CPB

De bijdrage van handelsbeleid aan de openheid van de Nederlandse economie

CPB Document 194, 12 november 2009

De afgelopen veertig jaar groeiden de Nederlandse export en import met gemiddeld 7,5% per jaar, terwijl de wederexport omhoog schoot in de laatste twee decennia. Gebruikmakend van een graviteitsvergelijking laat data-analyse zien dat de toename van de handel vooral door de toename van het bbp wordt veroorzaakt.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Handelsbeleid, bestaande uit lage importtarieven, minder handelsbarrières en de totstandkoming van de interne markt, heeft ook een substantiële impact op handel, maar wel veel kleiner. Als het handelsbeleid sinds 1970 niet geliberaliseerd was, dan zou de handel (exclusief wederexport) als percentage van het bbp 8%-punten lager zijn geweest.

We concluderen dat handelsbeleid sinds 1970 voor 6 tot 8% aan het Nederlandse bbp heeft bijgedragen door het handelsverhogende effect van beleid op het bbp te schatten. Directe Buitenlandse Investeringen hebben de laatste twintig jaar een substantiële maar volatiele groei laten zien. BBP-veranderingen kunnen de helft van deze stijging verklaren, de deregulering van kapitaalmarkten slechts een klein gedeelte.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina