Kopafbeelding publicaties CPB

De effecten van concurrentie op de kwaliteit van basisscholen in Nederland

CPB Discussion Paper 120, 26 februari 2009

Zijn de prestaties van scholen die te maken hebben met meer concurrenten in hun nabije omgeving, hoger dan de prestaties van scholen die minder concurrentie ervaren? Deze publicatie is Engelstalig.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Als indicator voor de prestaties van scholen kijken we naar de gemiddelde scores van leerlingen bij de Cito-toets. Om voor potentiële endogeniteit van concurrentie te corrigeren, gebruiken we de afstand tussen de school en het stadscentrum als instrument voor het niveau van de concurrentie die scholen ervaren. De intuïtie is dat scholen die dicht bij het stadscentrum liggen - en die dus goed bereikbaar zijn voor een groot aantal leerlingen - meer concurrentie ervaren dan scholen die ver van het stadscentrum liggen.

Gebruik makend van een groot aantal data op leerling-, school- en marktniveau, vinden we dat de concurrentie tussen scholen een klein significant positief effect op de prestaties van leerlingen heeft. Een toename van concurrentie met een standaarddeviatie (vergelijkbaar met 5 extra scholen in de markt) leidt tot een verhoging van de Cito-scores met 5 tot 10% van de gemiddelde standaarddeviatie, dat wil zeggen circa minder dan 1 punt. Dit resultaat is robuust met een groot aantal specificaties.

Deel deze pagina