Kopafbeelding publicaties CPB

De ijking van GAMMA 2010

CPB Memorandum 248, 2 juni 2010

Het Gamma-model wordt gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën te onderzoeken. Voor dit doel wordt het model geijkt op een macro-economische dataset. De dataset wordt uitgebreid met overheids- en pensioendata. Conjunctuur gegevens worden gebruikt om evenwichtscorrecties aan te brengen.

Dit memorandum brengt verslag uit over de ijking.

Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van de data die in GAMMA is gebruikt. De macro-data voor 2008 is gebaseerd op de Nationale Rekeningen van het CBS. Voor GAMMA wordt de gebruikelijke groepsindeling van de overheidsuitgaven omgezet naar een functionele indeling; de vereenvoudigende veronderstellingen die daarbij worden gebruikt, worden toegelicht. Aan het einde van hoofdstuk 2 worden de conjuncturele correcties gepresenteerd.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we de bevolkingsprognoses van het CBS gebruiken.

Hoofdstuk 4 presenteert de ijkingsprocedure voor respectievelijk de sector overheid, bedrijven, huishoudens en pensioenen.

Hoofdstuk 5 laat zien hoe we de meest recente middellange termijnvoorspelling van het CPB verwerken.

In de appendices worden de technische details beschreven.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina