Kopafbeelding publicaties CPB

De Interne Markt en de Nederlandse economie: implicaties voor handel en economische groei

CPB Document 168, 9 september 2008

Dit document presenteert de effecten van de Interne Markt (IM) in de Europese Unie (EU) op inkomen in twee stappen. In de eerste stap worden panel-schattingstechnieken toegepast op graviteitsvergelijkingen om het IM-effect van de handel in goederen en diensten en buitenlandse directe investeringen (DBI) te bepalen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Acht procent van de totale handel in goederen door de EU-landen kan worden toegeschreven aan de IM en 5 procent van de handel in diensten. De IM heeft een grotere bijdrage aan de DBI-voorraad geleverd. Voor Nederland zijn de IM-effecten van de goederenhandel ongeveer twee keer zo groot. De resultaten voor dienstenhandel en DBI zijn in lijn met het EU-gemiddelde.

De tweede stap identificeert het effect van de extra handel op het inkomen. Met betrekking tot goederen heeft de IM ongeveer voor 2 tot 3 procent bijgedragen aan het BBP in de EU en voor 4 tot 6 procent in Nederland. Op de lange termijn kan het huidige niveau van IM integratie voor goederen en diensten voor bijna 10 procent aan het BBP in de EU-bijdragen en voor ongeveer 17 procent in Nederland.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina