Kopafbeelding publicaties CPB

De invloed van aanbodrestricties op huizenprijzen in Engeland

CPB Discussion Paper 219, 1 oktober 2012

We verkennen de invloed van verschillende vormen van aanbodrestricties op huizenprijzen in Engeland aan de hand van unieke panel data voor 353 local planning authorities over de periode 1974-2008. Dit is een Engelstalige publicatie.

Een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting is hieronder als bijlage toegevoegd.

Het effect van de endogene restricties is geïdentificeerd op basis van exogene variatie door een beleidshervorming, verkiezingsuitkomsten en historische dichtheid. We vinden dat:

  1. ruimtelijke ordening de elasticiteit van huizenprijzen naar inkomens op de lange termijn substantieel verhoogt;
  2. het effect van schaarse ontwikkelbare grond alleen in zeer verstedelijkte gebieden relevant is;
  3. hoogteverschillen kwantitatief niet van belang zijn;
  4. aanbodrestricties in hoogconjunctuur een grotere invloed hebben dan in laagconjunctuur.

Bijlagen

Deel deze pagina