Kopafbeelding publicaties CPB

De invloed van actief arbeidsmarktbeleid; een TAE-analyse voor Nederland

CPB Onderzoeksmemorandum 166, 1 juni 2000

In deze publicatie bestuderen we de invloed van actief arbeidsmarktbeleid (AAMB) in het kader van een toegepast algemeen evenwichtsmodel voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Door het gebruik van een geijkt algemeen-evenwichtsmodel proberen we het mogelijke bereik van het netto-effect van de verschillende ALMP’s te beperken.

Wij kijken naar de invloed van door de overheid gesubsidieerde banen en opleidingsprogramma's en subsidies in de private sector voor laagproductieve werknemers (vouchers) op het langetermijnevenwicht van de arbeidsmarkt. 

Onze bevindingen zijn:

  • Gesubsidieerde banen verminderen de werkloosheid en verhogen productie in de publieke sector. Echter, hogere loon-en zoekkosten verdringen werkgelegenheid en productie in de private sector. De totale productie daalt.
  • Trainingsprogramma's verminderen de werkloosheid meer dan gesubsidieerde banen. Personen die deelnemen aan trainingsprogramma's verwerven vaardigheden of verwerven opnieuw verloren vaardigheden. Op deze manier versnellen trainingsprogramma's het proces dat werknemers laat doorstromen naar werkgelegenheid in de private sector. Zoekkosten voor bedrijven dalen. Echter extra loondruk zorgt voor een negatief netto-effect op werkgelegenheid in de private sector. De productie wordt echter nauwelijks aangetast, als gevolg van het trainingseffect op de gemiddelde arbeidsproductiviteit.
  • Vouchers voor laagproductieve werknemers verlagen de arbeidskosten en verhogen daarmee de werkgelegenheid en productie in de private sector. De werkloosheid daalt minder dan onder de hulp-en trainingsprogramma's.

Alle programma's leiden tot een stijging van het begrotingstekort, met name het subsidie-en trainingsprogramma. Het voucher programma is minder duur, want er zijn aanzienlijke besparingen op overdrachten, terwijl de belastinggrondslag stijgt. Wij maken voorts melding van een aantal gevoeligheidsanalyses op veronderstellingen waarvoor we een zwakke empirische basis hebben. De numerieke resultaten zijn heel gevoelig voor een aantal parameters in het loononderhandelingsmodel en voor het effect van training op het individuele productiviteitsniveau. Maar kwalitatief gezien zijn de resultaten niet beïnvloed.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina