Kopafbeelding publicaties CPB

De millenniumproblematiek: een risico-analyse

CPB Werkdocument 109, 1 februari 1999

Dit document onderzoekt de mogelijke gevolgen van de zogenaamde millennium-bug (ook bekend als het Y2K probleem).

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Mits bedrijven en overheden, zowel in Nederland als in het buitenland, goed anticiperen op de milleniumproblematiek, zal de millennium bug slechts kleine negatieve economische effecten hebben. Echter, een dergelijke uitkomst is geen absolute zekerheid. Dit document analyseert daarom een aantal risico's met betrekking tot de Y2K. Bij de beoordeling van deze risico's hebben we verschillende pessimistische veronderstellingen gemaakt.

De kwantitatieve analyse onderscheidt vier componenten: effecten op het binnenlandse aanbod, initiële effecten op de binnenlandse vraag, buitenlandse invloed en structurele effecten, die alle een aparte invloed hebben op de uiteindelijke economische gevolgen van Y2K. In een scenario waarin alle pessimistische veronderstellingen zich tegelijkertijd voordoen, zal dat een negatief effect op het Bruto Binnenlands Product (BBP) hebben van ten hoogste ¾ tot 1% in het jaar 2000. Een dergelijk effect zal echter grotendeels worden gecompenseerd door gerelateerde positieve effecten na 2000.

Deel deze pagina