Kopafbeelding publicaties CPB

De reactie van scholen op kwaliteitsoordelen: een empirische analyse van het secundair onderwijs in Nederland

CPB Discussion Paper 149, 11 mei 2010

Sinds 1997 publiceert het dagblad Trouw jaarlijks kwaliteitsinformatie over scholen in het voortgezet onderwijs (de ‘Schoolprestaties’). Trouw baseert zich daarbij op informatie van de Onderwijsinspectie, over o.a. de eindexamenprestaties en de doorstroom van leerlingen in de onderbouw. Hoe reageren scholen hierop? Deze publicatie is Engelstalig.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Ons onderzoek laat zien dat scholen hun kwaliteit verbeteren na een slechte beoordeling door Trouw: zowel het gemiddelde eindexamencijfer als het aantal eindexamendiploma’s nemen als gevolg hiervan toe. Dit effect geldt zowel op de korte termijn (één jaar na de Trouw-publicatie) als in de daarop volgende jaren.
 

Deel deze pagina