Kopafbeelding publicaties CPB

De scholingspremie, technologische veranderingen en toe-eigenbaarheid

CPB Onderzoeksmemorandum 169, 1 april 2000

In de VS is de scholingspremie en het verschil in beloning tussen de niet-productie en de productiesector vanaf het einde van de jaren 1970 sterk gestegen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Technologische verandering waar scholing voor is vereist, wordt tegenwoordig algemeen gezien als de meest voor de hand liggende verklaring, die op haar beurt weer theorieën nodig heeft om die tendens te verklaren. Dit document toont aan dat het toegenomen aanbod van vaardigheden - dat meestal wordt gezien als tegenwicht voor de stijging in de scholingspremies - in feite kan leiden tot stijgende scholingspremies. De analyse gaat uit van een R & D-gedreven endogeen groei model. Onze belangrijkste veronderstelling is dat geschoolde arbeidskrachten werkzaam zijn in de niet-productie-sector die zowel kennis genereert en als er gebruik van maakt. Als bedrijven voldoende in staat zijn zich deze tijdelijke opbrengsten toe te eigenen, dat wil zeggen dat kennis die is opgebouwd voldoende is geïmpliceerd , de scholingspremies zouden kunnen stijgen met het aanbod van geschoolde arbeidskrachten. De mate van toe-eigenbaarheid is endogeen, hetgeen betekent dat bedrijven ervoor kunnen kiezen om impliciete versus geordende kennis vergaren. We laten zien dat de mate van toe-eigenbaarheid stijgt met het aanbod van vaardigheden. Als gevolg hiervan daalt de scholingspremie eerste om vervolgens toe te nemen wanneer de aanbod van geschoolde arbeid stijgt. Tegelijkertijd daalt de waarde van octrooien per dollar uitgegeven aan R & D.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina