Kopafbeelding publicaties CPB

De wereldhandel en grondstoffenprijzen in 2008-2009

CPB Memorandum 206, 16 september 2008

De conjunctuur zwakte in de eerste helft van dit jaar af, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa. Tegelijkertijd stegen de prijzen van olie en andere grondstoffen tot recordhoogten, met hogere prijzen voor industrieproducten op de wereldmarkten tot gevolg.

De kredietcrisis houdt vermoedelijk voorlopig nog aan, waardoor de neergaande internationale conjunctuur voortduurt. Ondanks enig herstel in de loop van 2009 jaar zal volgend jaar de Amerikaanse en Europese economische groei zeer matig zijn, met een zwakke wereldhandelsgroei tot gevolg. De onzekerheden over de wereldeconomie blijven groter dan gewoonlijk. Het risico bestaat dat de kredietcrisis langer zal aanhouden en de wereldhandelsgroei scherper zal drukken dan in de hier gepresenteerde projectie.

In dit achtergrondmemorandum bij de Macro Economische Verkenningen 2009 wordt nader ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen en de wereldhandel.

Deel deze pagina