Kopafbeelding publicaties CPB

Is deeltijdwerk een blijvend fenomeen? Bevindingen op basis van de Enquete Beroepsbevolking 1992-2005

CPB Discussion Paper 100, 21 februari 2008

In deze studie onderzoeken we de ontwikkeling van de gewerkte uren voor opeenvolgende generaties van vrouwen op basis van de Enquête Beroepsbevolking 1992-2005. Deze publicatie is Engelstalig.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Voor het combineren van arbeid en zorg heeft Nederland voor een internationaal uniek model gekozen met een hoge mate van participatie van vrouwen en een hoge mate van deeltijdwerk. Het model is naar alle waarschijnlijkheid een resultaat van (maatschappelijke) preferenties, want de vermindering van allerlei institutionele barrières, zoals een lagere belastingdruk voor partners en betere kinderopvangregelingen, heeft niet tot meer gewerkte uren geleid. Het is desondanks de vraag of het deeltijdmodel zal blijven bestaan, of dat jongere generaties in de nabije toekomst toch vaker voltijds zullen werken.

We concluderen uit ons onderzoek dat de kans op deeltijd voor opeenvolgende generaties is gestegen, terwijl de kans op voltijd is gedaald voor de generaties geboren vanaf begin jaren vijftig. Onze resultaten komen overeen met resultaten van studies over sociale normen en waarden, die een soortgelijke ontwikkeling voor de opeenvolgende generaties vinden. Het is daarom waarschijnlijk dat zonder een verandering in de (maatschappelijke) preferenties het deeltijdmodel voorlopig nog zal blijven bestaan.

Deel deze pagina