Kopafbeelding publicaties CPB

Do school inspections improve primary school performance?

CPB Discussion Paper 83, 28 juni 2007

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt scholen in het primair onderwijs, schrijft op basis daarvan een inspectieverslag en doet aanbevelingen om de prestaties te verbeteren.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie onderzoekt het effect van de schoolbezoeken van de Inspectie van het onderwijs aan scholen in het basisonderwijs. Daarvoor wordt de verandering in de Citoscores vergeleken van scholen die bezocht zijn door de Inspectie met de verandering bij scholen die niet zijn bezocht door de Inspectie. De analyse is gebaseerd op een bestand van alle Citoscores in Nederland over de jaren 1999-2003.

In de analyse wordt onderscheid gemaakt tussen kortere en intensievere bezoeken aan scholen. In de eerste twee jaren na het inspectiebezoek stijgen de Citoscores met ongeveer 2% tot 3% van een standaarddeviatie. De stijging is groter voor de intensievere bezoeken en in rekenen. In de analyse is ook gekeken naar de verandering in een random steekproef die door de Inspectie is getrokken voor het maken van het jaarlijkse Onderwijsverslag. Het voordeel van deze steekproef is dat deze aselect is getrokken, nadeel is dat het aantal bezoeken veel kleiner is. Deze analyse geeft kleinere positieve effecten van inspectiebezoeken, die evenwel consistent zijn met de eerdere bevindingen. Voor rekenen worden ook met deze aanpak positieve effecten gevonden die statistisch significant zijn.

Deel deze pagina