Kopafbeelding publicaties CPB

Drie studies over de BTW

CPB Bijzondere publicatie 90, 13 december 2010

Deze bundel bevat drie studies over de BTW. De eerste beoogt de kennis over de BTW te vergroten, de tweede analyseert BTW-fraude en de derde bevat het voorstel om de overdrachtsbelasting op onroerend goed af te schaffen en in plaats daarvan de waardestijging aan de BTW te onderwerpen. Deze studies zijn Engelstalig.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De eerste studie is een kort begrip van de BTW voor juristen, economen, en accountants die zelden met elkaar praten over belastingvraagstukken, met name in Nederland. De verschillende zienswijzen werpen licht op de aard en de werking van de BTW.

De tweede studie onderzoekt en beoordeelt de coördinatie van de BTW in de EU tegen de achtergrond van een analyse van BTW-fraude. De belasting van intracommunautaire uitvoer is niet de oplossing voor BTW-coördinatieproblemen. In plaats daarvan dient de aandacht zich te richten op grensoverschrijdend boekenonderzoek en, zo nodig, opsporing en vervolging van fraudeurs.

De derde studie pleit er voor om waardeveranderingen van vrijgesteld onroerend goed in de BTW-heffingsgrondslag te betrekken, zoals ook gebeurt met tweedehands goederen die door BTW-plichtige personen worden verhandeld. Deze uitbreiding van de heffingsgrondslag dient in de plaats te komen van de unfaire en verstorende overdrachts- of registratiebelastingen en zegelrechten op transacties in onroerend goed die thans door de verschillende lidstaten worden geheven.

Deel deze pagina