Kopafbeelding publicaties CPB

Economische gevolgen van beperkende maatregelen; verslag van de intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering; Werkgroep III, Den Haag, 27-28 mei 1999

CPB Bijzondere publicatie 21, 28 februari 2000

De beleidsdoelen zoals neergelegd in het Protocol van Kyoto zijn de eerste grootschalige poging om de uitstoot van broeikasgassen van een prijskaartje te voorzien. Hoe hebben zulke beleidsmaatregelen invloed op de wereldeconomie? Wat zijn optimale prijs-instrumenten?

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Wat is de impact van de internationale handel in "emissierechten" op de kapitaalmarkten? Hoe beïnvloedt dit beleid landen die niet voldoen aan de beperkingen op de uitstoot? Wat zijn de gevolgen van mogelijke toekomstige overeenkomsten, die verder gaan dan het Kyoto-protocol?

Om deze vragen te beantwoorden werd in Den Haag op 27-28 mei 1999 een IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Expert Meeting georganiseerd door het CPB. De vergadering werd mede georganiseerd door de Energy Modelling Forum aan de Stanford Universiteit, een groot netwerk van modelbouwers. De ingezonden stukken en een samenvatting van de discussies zijn nu beschikbaar in het boek: Economische Gevolgen van Beperkende Maatregelen: verslag van de IPCC expert meeting over het economische effect van beperkende maatregelen ", bewerkt door Jiahua Pan, Nico van Leeuwen, Hans Timmer en Rob Swart .

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina