Kopafbeelding publicaties CPB

Een model voor meerdere pensioenrisico’s

CPB Achtergronddocument, 20 oktober 2015

Pensioenfondsen ondervinden meerdere risico’s in de komende decennia: demografisch risico door vergrijzing, loonrisico door een lagere productiviteitsgroei en financieel risico vanwege de lage reële rente. We modelleren voor Nederland de multivariate verdeling van deze risico's door het combineren van modellen uit de literatuur.

Het verkregen model is een bouwsteen voor de evaluatie van een breed scala aan pensioenhervormingen. Evaluaties zijn mogelijk per leeftijd, per cohort of op een geaggregeerd niveau, zowel voor een kortetermijnanalyse als voor een langetermijnanalyse van meer dan tien jaren. Onze resultaten geven aan dat migratiebeleid een belangrijke determinant is voor de bevolkingsomvang in Nederland na 2060. De geringe afhankelijkheid tussen de jaarlijkse schokken van de belangrijkste risico’s geeft aan dat het huidige pensioenstelsel met meerdere pijlers diversificatievoordelen biedt.

Deel deze pagina