Kopafbeelding publicaties CPB

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

CPB Document 7, 16 juli 2001

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben met medewerking van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een scenario ontwikkeld voor de groei van de zorguitgaven in de volgende kabinetsperiode (2003-2006).

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In dit scenario is de groei van de zorguitgaven gebaseerd op ontwikkelingen in vraag en aanbod van de gezondheidszorg en op de invloed van nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen. Voor de uitgaven aan gezondheidszorg wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,9% geraamd. Hiervan is 2,5% toe te schrijven aan een toenemend gebruik van zorgvoorzieningen en 3,3% aan prijsstijgingen. Gegeven de onzekerheid over de invloed van nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen is tevens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Deel deze pagina