Kopafbeelding publicaties CPB

Empirische invulling zorgmodel

CPB Memorandum 148, 31 maart 2006

De rapportage van het zorgmodel valt uiteen in twee deelrapportages. Een meer beschrijvende rapportage van het zorgmodel (deel A) en een meer technische rapportage (deel B).

Het onderliggende rapport is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan. De technische rapportage moet gezien worden als een aanvulling op deel A en is daarom ook moeilijk los van deel A te lezen.

Deel deze pagina