Kopafbeelding publicaties CPB

Evenwichtswaarden en loonflexibiliteit in Europa

CPB Onderzoeksmemorandum 157, 1 augustus 1999

Dit document geeft schattingen van de korte - en lange termijn evenwichtswerkloosheid.

Schattingen van de evenwichtswaarden van de werkloosheid leiden in de literatuur vaak tot resultaten die de werkelijke werkloosheid op de voet volgen.

Dit document laat daarentegen zien dat in veel Europese landen de evenwichtswaarden in de afgelopen twintig jaar wel eens aanzienlijk lager geweest zouden kunnen zijn dan de werkelijke werkloosheid. Het resultaat duidt op een aanzienlijke periode van tamelijk lage en sterk aanhoudende loonflexibiliteit.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina