Kopafbeelding publicaties CPB

Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?

CPB Document 212, 1 oktober 2010

De risicoverevening speelt een sleutelrol in het nieuwe zorgstelsel. Een goede werking van het systeem van ex-anterisicoverevening kan oneerlijke concurrentie tussen verzekeraars voorkomen.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De ex-anterisicoverevening werkt niet perfect en daarom bestaan er vier correcties achteraf in de huidige risicoverevening: macronacalculatie, hogekostenverevening, nacalculatie en de bandbreedteregeling. Een nadeel van deze vier mechanismen is dat zorgverzekeraars minder prikkels ondervinden om op de zorguitgaven te letten. Zo komt in 2010 van elke extra euro zorguitgaven van een kleine verzekeraar gemiddeld 0,74 euro voor rekening van de verzekeraar zelf en 0,26 euro voor rekening van de overheid en andere zorgverzekeraars. Voor een grote verzekeraar met een marktaandeel van 30% is dat respectievelijk 0,54 euro voor eigen rekening en 0,46 euro voor rekening van anderen.

Door de ex-anterisicoverevening op orde te houden en waar nodig te verbeteren, en de correcties achteraf op de budgetten van zorgverzekeraars verder af te bouwen, kan een gezondere vorm van concurrentie ontstaan waarbij de doelmatigheidsprikkels van zorgverzekeraars toenemen.

Deel deze pagina