Kopafbeelding publicaties CPB

Financiering van start-ups en venture capital

CPB Notitie, 17 september 2015

De ministeries van Economische Zaken en Financiën hebben het CPB gevraagd om in kaart te brengen hoe innovatie door jonge ondernemingen in Nederland gefinancierd wordt en wat voor soort beleid zou kunnen helpen om onderinvestering in innovatie te verminderen.

Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Financiën gaat deze CPB Notitie in op de volgende vragen:

  1. Wat is het algemene beeld van de financieringsmarkt (met name voor venture capital) voor jonge innovatieve groeibedrijven in Nederland? Hoe is dit beeld bij internationale vergelijking?
  2. Welke marktfalens spelen er bij de financiering van deze bedrijven in Nederland? Is er onderscheid te maken in marktfalens aan aanbod- en vraagzijde?
  3. Welke rol kan de overheid vervullen om de geïdentificeerde marktfalens op te lossen? Welke voor- en nadelen horen hierbij?
  4. Is bij bovenstaande vragen een onderscheid te maken tussen verschillende sectoren zoals de high-tech sector?

Deel deze pagina