Kopafbeelding publicaties CPB

Financing medical specialist services in the Netherlands; welfare implications of imperfect agency.

CPB Discussion Paper 6, 1 juni 2002

Sinds 1995 is de financiering van medisch specialisten gewijzigd van een systeem met een tarief per verrichting in een regime waarin de specialist een vast inkomen geniet, onafhankelijk van de productie.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit onderzoek analyseert de veranderingen in het economisch gedrag van specialisten en de gevolgen voor de welvaart van de bevolking. Het theoretisch kader omvat zowel de vraag naar als het aanbod van diensten van specialisten en het houdt expliciet rekening met moral hazard en aanbodgeïnduceerde vraag.

Het is tegelijk een empirisch model, geschat en gekalibreerd op Nederlandse gegevens. De conclusie is dat het welvaartseffect van de beleidswijziging  negatief is. Specialisten brachten hun arbeidsaanbod terug, terwijl toch al sprake was van een te krap aanbod. Deze conclusie blijft ook overeind bij relatief grote veranderingen in de waarden van belangrijke modelparameters.

Deel deze pagina