Kopafbeelding publicaties CPB

Gereguleerde concurrentie op de markt van zorgverzekeringen

CPB Onderzoeksmemorandum 171, 1 november 2000

Door het intensiveren van concurrentie tussen zorgverzekeraars kan men trachten meer efficiëntie te bereiken bij de levering van medische diensten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit document ontwikkelt een model van gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars. Het toont aan dat de toenemende concurrentie efficiëntie verbeterende activiteiten kan bevorderen, de winst van de verzekeraars vermindert en de kosten van de gezondheidszorg verlaagt. Het kan echter ook meer variatie in de premies met zich meebrengen en risicoachtige keuzeactiviteiten van verzekeraars bevorderen, aangezien de overheid over het algemeen gebrek heeft aan informatie over de risicokenmerken van de verzekerde.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina