Kopafbeelding publicaties CPB

Hebben langdurig werklozen impact op de Nederlandse arbeidsmarkt?

CPB Achtergronddocument, 11 juni 2015

Sinds de Grote Recessie is het aantal langdurig werklozen toegenomen. Het is een dilemma hoe langdurig werklozen opnieuw werk kunnen vinden, omdat werknemers ontmoedigd raken en hun vaardigheden tijdens langere periodes van werkloosheid worden aangetast.

Dit zien we weerspiegeld in recente onderzoeken waaruit blijkt dat langdurig werklozen zijn losgeraakt van de arbeidsmarkt in de zin dat ze geen invloed op de lonen, prijzen, of het aantal vacatures lijken te hebben.

In deze studie onderzoeken we de vraag of langdurig werklozen invloed uitoefenen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij vinden zoals verwacht een negatieve relatie voor kortdurende werkloosheid met de lonen, inflatie, en vacatures, maar geen significante relatie voor langdurige werkloosheid. We onderzoeken ook of ontmoedigde werklozen effect hebben op de lonen, inflatie en vacatures, maar vinden geen significante effecten. Onze resultaten suggereren dan ook dat langdurig werklozen noch ontmoedigde werklozen invloed uitoefenen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geeft aan dat het een uitdaging is om geschikt beleid te vinden om het probleem van langdurige werkloosheid en ontmoedigde werklozen terug te dringen.

Lees ook CPB Policy Brief 2015/11 'Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen' en achtergronddocument 'Aanpassingen op de arbeidsmarkt gedurende de Grote Recessie: een internationale vergelijking'.

Deel deze pagina