Kopafbeelding publicaties CPB

Het effect van de aanvullende beurs op de ouderbijdrage in Nederland

CPB Discussion Paper 187, 15 augustus 2011

De hervorming van het Nederlandse systeem voor de studiefinanciering, waarbij studiebeurzen (gedeeltelijk) worden vervangen door leningen, is een recent onderwerp van het politieke debat. Deze publicatie is Engelstalig.

De discussie richt zich voornamelijk op de effecten op de deelname aan het hoger onderwijs. Verrassend genoeg zijn er geen studies die de effecten van beurzen op de ouderbijdrage hebben onderzocht. Het is mogelijk dat ouders hun bijdrage naar beneden bijstellen als hun kind een beurs krijgt. In dat geval zou een deel van de beurs onbedoeld terechtkomen bij de ouders. Inzicht in het gedrag van de ouders draagt bij aan de discussie over het systeem van studiefinanciering.

Deze studie analyseert het effect van de aanvullende beurs op de ouderbijdrage in Nederland. Alleen studenten met minder draagkrachtige ouders hebben recht op de aanvullende beurs. Dit houdt in dat ouders van studenten met de aanvullende beurs een lager besteedbaar inkomen hebben, wat naar verwachting ook tot een lagere ouderbijdrage zal leiden. Onze analyse scheidt dit inkomenseffect van het effect ten gevolge van het toekennen van een aanvullende beurs. De resultaten suggereren aanzienlijke substitutie. Elke euro extra aan aanvullende beurs leidt tot een verminderde ouderbijdrage van ongeveer 20-60 cent. Hoewel al onze gevoeligheidsanalyses een zelfde beeld laten zien, is enige voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten geboden vanwege beperkingen van de gebruikte data.

Deel deze pagina