Kopafbeelding publicaties CPB

Het meten van concurrentie; een nieuwe indicator voor het consistent meten van concurrentie over de tijd

CPB Werkdocument 131, 1 november 2000

Dit rapport introduceert een nieuwe manier om concurrentie te meten. Het vergelijkt deze methode met andere bekende concurrentie-indicatoren, zoals de concentratiegraad in een bedrijfstak.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

We illustreren hoe de indicator in de praktijk geschat kan worden met behulp van een microdataset op het CBS. Verder bespreken we hoe de indicator gebruikt kan worden door beleidsmakers bij zowel de NMa als ministeries die maatregelen introduceren ter bevordering van concurrentie, zoals EZ.

Doel van de indicator die wij hier introduceren is het consistent meten van concurrentie over de tijd. Veel gebruikte indicatoren van concurrentie, zoals de concentratiegraad of de prijs-kost-marge, werken goed als concurrentie toeneemt door een afname in toetredingskosten. Maar als concurrentie toeneemt door agressievere interactie tussen bedrijven, wijzen ze de verkeerde kant op. In die zin zijn deze indicatoren niet consistent.

De indicator die hier voorgesteld wordt, is gebaseerd op relatieve winsten van bedrijven. We beargumenteren dat een toename in concurrentie, of het nu komt door lagere toetredingskosten of door agressievere interactie tussen bedrijven, altijd leidt tot een toename in de winst van een efficiënt bedrijf ten opzichte van de winst van een minder efficiënt bedrijf. Dat maakt deze relatieve winst indicator zo aantrekkelijk: de indicator reageert consistent op verschillende manieren waarop concurrentie kan toenemen in een bedrijfstak.

 

Dit is een Engelstalige publicatie

Deel deze pagina