Kopafbeelding publicaties CPB

Het uitgeven van tijdschriften: een rustig leven? De Nederlandse markt voor consumententijdschriften

CPB Werkdocument 120, 1 februari 2000

Consumententijdschriften richten zich op twee afzonderlijke groepen consumenten: de inhoud wordt verkocht aan de lezers en advertentieruimte wordt verkocht aan adverteerders.

De empirische analyse van de Nederlandse markt voor consumententijdschriften bevestigt de hypothese dat losse nummers van tijdschriften met een hogere oplage worden verkocht voor lagere prijzen, terwijl advertentiekosten de neiging hebben hoger te zijn voor deze tijdschriften. De structuur van de uitgeversmarkt kan worden gekarakteriseerd als oligopolisch.

Het algemene beeld van feitelijke afwezigheid van nieuwkomers, tamelijk stabiele marktaandelen van gevestigde tijdschriften, en aanwijzingen voor hoger dan gemiddelde winsten, dit alles wijst op een gebrek aan sterke concurrentie. Potentiële nieuwkomers hebben te maken met ten minste twee enorme barrières: de lastige toegang tot zowel de advertentiemarkt als de distributiekanalen. Beleidsmakers die het functioneren van deze markt willen verbeteren staan voor de uitdaging iets te doen aan deze barrières.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina