Kopafbeelding publicaties CPB

Het zoeken naar en de productie van gas op het Nederlands Continentaal Plat: een beoordeling van 'Willekeurige Afschrijving'

CPB Document 66, 12 oktober 2004

Dit rapport analyseert de effecten van de Willekeurige Afschrijving Continentaal Plat (WACP) op de gasproductie op de Noordzee, het overheidsbudget en de werkgelegenheid in de gassector.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De WACP stelt bedrijven in staat investeringen in platforms en dergelijke versneld af te schrijven. Het rentevoordeel als gevolg van uitstel van belastingbetalingen verhoogt de winstgevendheid van investeringsprojecten en daarmee mogelijk de omvang van investeringen.

De centrale vraag in de discussie over de WACP is of de toename van de belastingbasis door de extra investeringen de renteverliezen bij de overheid als gevolg van de maatregel compenseert. De econometrische analyse laat zien dat de WACP in de periode 1996-2002 het aantal ontwikkelingsboringen heeft verhoogd. Een meerjarig voortschrijdend gemiddelde van de olieprijs blijkt een significante variabele achter het niveau van gasboringen te zijn. Bij de huidige waarde van die grootheid (25 dollar per vat) blijkt er zonder de WACP een groot aantal rendabele exploratieprojecten te bestaan. In de huidige omstandigheden introduceren van de WACP zal het aantal investeringsprojecten niet verhogen omdat verschillende niet-financi├źle factoren, zoals de lengte van vergunningprocedures, dat belemmeren.

De econometrische analyse is ook gepubliceerd in A. ten Cate en M. Mulder, 2007, "Impact of the oil price and fiscal facilities on offshore mining at the Dutch Continental Shelf", Energy Policy, vol 35, pp 5601-5613.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina