Kopafbeelding publicaties CPB

Hoe mobiel is kapitaal binnen de Europese Unie?

CPB Onderzoeksmemorandum 172, 1 november 2000

Het belangrijkste resultaat van het literatuuronderzoek naar fiscale concurrentie is dat de overheid inefficiënt lage belastingen heft op de inkomsten uit internationaal mobiele productiefactoren.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Daarom is er noodzaak om binnen de EU belastingen op kapitaal te coördineren, op voorwaarde dat het kapitaal mobiel is binnen de EU. We meten hoe de internationale allocatie van kapitaal afhangt van belastingen door het verband te onderzoeken tussen de directe buitenlandse investeringen en de effectieve tarieven voor de vennootschapsbelasting. Een EU-land verhoogt meestal de directe buitenlandse investeringen in een ander EU-land met ongeveer vier procent indien deze laatste het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting met een procentpunt ten opzichte van het EU-gemiddelde laat dalen. Dit ondersteunt de recente inspanningen van de EU om vennootschapsbelasting te coördineren voorwaardelijk. De opbrengsten of kosten van fiscale coördinatie hangen uiteindelijk echter af van de vraag of men de overheid ziet als een instituut dat sociaal welzijn maximaliseert of als een belastinginkomsten maximaliserende gevaarte.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina