Kopafbeelding publicaties CPB

Hoeveel kost de reductie van uitstoot met 30%? Macro-economische effecten van post-Kyoto klimaatbeleid in 2020

CPB Document 64, 16 september 2004

Deze studie verkent de macro-economische gevolgen van het klimaatbeleid waarbij de industrielanden streven naar emissies in 2020 die 30% lager zijn dan in 1990. Zo'n regime past bij het uitgangspunt van de EU dat de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer dan 2 graden Celsius boven het preïndustriële niveau mag liggen.

De macro-economische gevolgen kunnen sterk uiteen lopen. Als alle (ontwikkelings-)landen meedoen aan het klimaatbeleid en emissiemarkten efficiënt werken, dan worden de kosten in 2020 voor Nederland in een scenario met hoge groei geraamd op 0,8 procent van het Reëel Nationaal Inkomen. Als de ontwikkelingslanden echter niet meedoen en alleen de industrielanden klimaatbeleid voeren, dan kunnen de geschatte kosten oplopen tot 4,8 procent van het Nationaal Inkomen. De kosten van klimaatbeleid zijn ook afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkelingen. Bij een gematigde economische groei zullen bij een mondiale coalitie de kosten 0,2 procent bedragen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina