Kopafbeelding publicaties CPB

Home green home; a case study of inducing energy-efficient innovations in the Dutch building sector

CPB Document 198, 14 januari 2010

Dit document analyseert het Nederlandse beleid om innovatie in "groene" gebouwen te stimuleren. De studie heeft twee doelstellingen: 1) het schetsen van een gedetailleerd overzicht van het beleidskader over de laatste dertig jaar en 2) het presenteren van gegevens over het niveau van innovatie in deze sector.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De analyse laat zien dat het beleid gericht op energie-efficiënte gebouwen halverwege de jaren 90 is toegenomen en na 2001 licht is afgenomen. Een opvallend kenmerk van het beleid in deze sector is het grote aantal beleidsinstrumenten dat is geïmplementeerd voor een relatief korte periode. Dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit en continuïteit van het beleid en kan nadelig zijn voor innovatie. Bedrijven die geconfronteerd zijn met veel onzekerheid over het toekomstige beleid, kunnen immers riskante investeringen in innovatie gaan uitstellen.

Ten slotte blijken in Nederland publieke R&D-uitgaven voor groene innovatie in het algemeen relatief laag te zijn. Patentgegevens laten zien dat Nederlandse bedrijven rond 150 patenten per jaar indienen in technologieën voor energie-efficiënte gebouwen. Nederland heeft een sterk comparatief voordeel in energiebesparende verlichting, hoofdzakelijk door de intensieve innovatieactiviteiten van Philips. Daarnaast heeft Nederland een sterke positie in de Hr-ketel-technologie.

In veel andere technologiegebieden (zoals isolatie, warmtepompen, zonneboilers enz.) behalen Duitsland, Oostenrijk en Scandinavische landen een hogere positie dan Nederland.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina