Kopafbeelding publicaties CPB

Housing subsidisation in the Netherlands; measuring its distortionary and distributional effects

CPB Discussion Paper 2, 11 september 2001

Deze studie meet de verstorende en inkomenseffecten van woonsubsidies. De resultaten worden besproken in het licht van de belangrijkste rechtvaardigingen voor subsidiering, te weten het merit-good argument, externe effecten en het verdelingsmotief.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Onze metingen tonen aan dat het patroon van subsidiering moeilijk is te rechtvaardigen op deze gronden. Dit geldt vooral voor het verschil in subsidie tussen het huren en kopen van een woning, voor het verschil in subsidiering tussen financiering van de eigen woning met een hypotheek dan wel eigen vermogen, en voor de oploop met het inkomen van de subsidie op de eigen woning.

Deel deze pagina