Kopafbeelding publicaties CPB

Immigratiebeleid en de vormgeving van de welvaartsstaat; een kwalitatieve benadering om de interactie te verkennen

CPB Document 153, 23 oktober 2007

De mate van inkomensherverdeling binnen een welvaartsstaat is belangrijk bij de vormgeving van het beleid voor arbeidsmigratie.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Deze studie confronteert drie mogelijke vormen van beleid, een tijdelijk, een open en een selectief arbeidsmigratiebeleid, met twee prototypen welvaartsstaat: één met veel en één met weinig herverdeling.

Door de waarschijnlijke uitkomsten van de verschillende mogelijke combinaties van beleid voor arbeidsmigratie en de welvaartsstaat met elkaar te vergelijken, en daarbij de effecten op de zelfselectie van de migranten mee te nemen, komt de studie tot de volgende conclusies.

Ten eerste, zowel het migratiebeleid als de welvaartsstaat heeft invloed op de samenstelling naar opleidingsniveau van de arbeidsmigranten.

Ten tweede, om aantrekkelijk te zijn voor hooggeschoolde arbeidsmigranten dient een welvaartsstaat met veel herverdeling een extra inspanning te leveren.

Tot slot is een dergelijke welvaartsstaat aantrekkelijk voor laaggeschoolde arbeidsmigranten. Vanwege de mogelijke kosten voor deze welvaartsstaat, die ontstaan als deze migranten erin slagen permanent in Nederland te blijven, dient voorzichtig te worden omgegaan met tijdelijke arbeidsmigratie van laaggeschoolden.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina