Kopafbeelding publicaties CPB

Investeringen in woningen (MEV 2009)

CPB Memorandum 205, 16 september 2008

De investeringen in woningen zijn in 2007 met 5% toegenomen, evenveel als in de twee jaar daarvoor.

Werd de groei in 2006 vooral gedragen door de investeringen in nieuwbouw, in 2007 was de herstel- en verbouw de grote trekker. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen liep de afgelopen 5 jaar op tot 80 000 in 2007.

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in de Macro Economische Verkenning 2009.

Deel deze pagina