Kopafbeelding publicaties CPB

Kansrijk Wetenschapsbeleid

CPB Boek 26, 2 november 2016

Dit rapport bespreekt verschillende mogelijke beleidsmaatregelen voor het Nederlandse wetenschapsbeleid vanuit een economisch perspectief. Globaal gezien functioneert het Nederlandse wetenschapsstelsel momenteel goed. Met een naar internationale maatstaven gemiddeld investeringsniveau behalen Nederlandse wetenschappers uitstekende prestaties. Nederlandse wetenschappers publiceren vaker dan onderzoekers in andere ontwikkelde landen en worden ook vaker geciteerd.

lees ook het bijbehorende persbericht.

Kansrijk wetenschapsbeleid is de zevende uitgave in de serie Kansrijk Beleid. Dit deel belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van het aantrekken van onderzoekers, de financiering van wetenschappelijk onderzoek en de benutting van wetenschappelijke kennis.

Wetenschap draagt op meerdere manieren bij aan de maatschappelijke welvaart. Het draagt bij aan innovatie en economische vooruitgang, biedt oplossingen voor bredere maatschappelijke uitdagingen en brengt nieuwe kennis voort die intrinsiek waardevol is. Wetenschapsbeleid gaat over de wijze waarop de overheid publieke middelen voor wetenschap inzet en spelregels voor wetenschappers vormgeeft. Kansrijk wetenschapsbeleid kijkt zowel naar de theoretische onderbouwing als naar de empirische kennis over de effectiviteit van beleidsmaatregelen. Om bij te dragen aan de discussie over de vormgeving van het wetenschapsbeleid bevat dit boek een actueel overzicht van de inzichten uit de economische literatuur.

Deel deze pagina