Kopafbeelding publicaties CPB

Kinderopvang subsidies geanalyseerd

CPB Document 200, 23 februari 2010

De subsidies voor formele kinderopvang zijn de afgelopen jaren fors geïntensiveerd. Een belangrijk beleidsdoel van kinderopvangsubsidies is het stimuleren van formele arbeidsparticipatie door ouders. We analyseren het effect van kinderopvangsubsidies op de arbeidsparticipatie m.b.v. een algemeen-evenwichtsmodel.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Het model is gekalibreerd op Nederlandse data. Naast de arbeidsaanbodbeslissing wordt daarbij ook de keuze tussen formele en informele opvang gemodelleerd. De endogene keuze tussen formele en informele opvang speelt een belangrijke rol bij het effect van kinderopvangsubsidies op de arbeidsparticipatie.

Onze analyse laat zien dat de bestaande subsidies een positief effect hebben gehad op de arbeidsparticipatie. De subsidievoet is met gemiddeld bijna 80% inmiddels echter zo hoog geworden, dat een verdere verhoging vanuit participatie-oogpunt weinig effectief is. Een verdere verhoging van de subsidievoet leidt met name tot het vervangen van informele opvang door formele opvang.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina