Kopafbeelding publicaties CPB

Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

CPB Werkdocument 128, 1 juni 2000

De Nederlandse overheid overweegt een stuk hogesnelheidslijn aan te leggen, de HSL-Oost, tussen Utrecht en de Duitse grens, als onderdeel van het HSL-netwerk dat Schiphol met het Duitse Ruhrgebied verbindt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit werkdocument presenteert een kosten-batenanalyse van de aanleg van de spoorlijn.

Bij (transport)infrastructuurprojecten van nationaal belang moeten kosten-batenanalyses worden uitgevoerd op basis van een ‘leidraad’ die is opgesteld door CPB en NEI. De kosten-batenanalyse in dit Werkdocument vormt de eerste integrale toepassing van deze leidraad. De kosten-batenanalyse betreft niet alleen de financiële effecten van het project, maar ook zaken die vaak niet in geld worden uitgedrukt zoals reistijdvermindering en milieueffecten. Door deze brede invalshoek geeft de analyse niet alleen een beeld van bedrijfseconomische aspecten, maar ook en vooral van het rendement voor de Nederlandse samenleving als geheel.

De economische effecten van dit project lijken tamelijk klein te zijn. Dit komt voornamelijk door de geringe besparing in reistijd. Als resultaat daarvan lijkt een nieuwe spoorlijn, onder de omstandigheden zoals die zijn geanalyseerd, niet winstgevend. Het basis-alternatief (niet bouwen) heeft de voorkeur. In het basis-alternatief, kunnenveel voordelen die voortkomen uit een HSL-verbinding worden gerealiseerd met hogesnelheidstreinen op bestaand Nederlands spoor.

Deel deze pagina