Kopafbeelding publicaties CPB

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

CPB Document 83, 26 april 2005

Dit Deel 2 van het economische onderzoek naar het project Ruimte voor de Rivier is een kosten-effectiviteitsanalyse van voorgestelde maatregelen en pakketten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Daarvoor is een methode ontwikkeld om van een maatregel of pakket met verscheidene van belang zijnde effecten in zijn geheel de kosteneffectiviteit te bepalen. Veiligheidswinst, toename van het aantal hectares gewenste natuur en oordelen over ruimtelijke kwaliteit en over recreatieve mogelijkheden zijn de effecten waarmee rekening is gehouden.

De conclusie is dat het combineren van veiligheidswinst met natuur over het algemeen geen kostenvoordeel oplevert. Vanuit een oogpunt van kosteneffectiviteit lijken langs de Nederrijn-Lek zowel het Basis-Voorkeursalternatief als het uitwisselingspakket niet optimaal van samenstelling. Bij Veur-Lent verdient het veel goedkopere uitwisselingsalternatief serieuze overweging.

Deel deze pagina