Kopafbeelding publicaties CPB

Kunnen we ons een langer en gezonder leven veroorloven?

CPB Document 85, 13 juni 2005

Dit document analyseert de effecten van vergrijzing op de publieke financiën en, meer in het bijzonder, op de uitgaven aan gezondheidszorg (cure), verpleging en verzorging (care) en publieke pensioenen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Dit gebeurt voor vijftien EU-landen. Het besteedt bijzondere aandacht aan drie nieuwe inzichten:  (i) een groot deel van de uitgaven aan zorg is eerder gerelateerd aan de resterende levensduur dan aan leeftijd; (ii) de levensverwachting zou in de toekomst veel harder kunnen stijgen dan veelal aangenomen, en (iii) de gezondheid zou zich in de toekomst kunnen blijven verbeteren.

Het analyse-instrument is een generational accounting model dat de zorguitgaven gedurende de laatste levensjaren meeneemt, gesplitst in een care- en een cure-deel. De projecties laten zien dat een stijging van de levensverwachting de leeftijdsgerelateerde uitgaven vergroot; een verbetering van de gezondheid heeft het tegenovergestelde effect. Het gezamenlijke effect van deze trends op de publieke financiën is beperkt. Dientengevolge blijft de beoordeling van de overheidsfinanciën in het EU15-gebied onveranderd: zelfs als een snellere toename van de levensverwachting gepaard zou gaan met een verbetering van de gezondheid, zijn de huidige fiscale en sociale-zekerheidsregelingen in de EU-15 onhoudbaar.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina