Kopafbeelding publicaties CPB

Kwaliteitsstijging Nederlandse export in 1988-1996?

CPB Onderzoeksmemorandum 151, 1 februari 1999

Verbetering van de productie is om drie redenen een relevant thema voor beleidsmakers.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In de eerste plaats bepaalt kwaliteitsverbetering het succes in de internationale concurrentie. Ten tweede stimuleert kwaliteitsverbetering economische groei als gevolg van meer variatie. Ten derde berokkent groei als gevolg van kwaliteitsverbetering nauwelijks schade aan het mileu. Er is echter weinig bekend over actuele veranderingen in de kwaliteit van de productie, in ieder geval voor Nederland. Daarom zou elke poging om de veranderingen in kwaliteit te kwantificeren welkom zijn.

Dit document gebruikt de prijs per kilogram van een product als de maatstaf voor kwaliteit ervan. We richten ons op veranderingen in de samenstelling van producten op bedrijfstakniveau tussen 1988 en 1996.  We ontdekken dat de kwaliteit van de Nederlandse export met 2,2% per jaar is toegenomen. We ontdekken ook dat een paar producten goed zijn voor het grootste deel van de kwaliteitsveranderingen. De bevindingen op bedrijfstakniveau zijn in lijn met die van de totale export, met enkele uitzonderingen.

Tenslotte worden vier bedrijfstakken voor de periode 1992 - 1995 geanalyseerd in een internationale context. Twee ervan lieten volgens onze maatstaven een kwaliteitsdaling zien.

In de landbouw en voedselverwerking daalde de kwaliteit van de Nederlandse export terwijl die van Denemarken (de belangrijkste concurrent van Nederland) steeg. Ook de kwaliteit van Nederlandse export van mechanische machines daalde. In dit geval volgt de Nederlandse prestatie de trend van neergang in Frankrijk en Zweden. In tegenstelling hiermee, steeg de uitvoerkwaliteit van chemische producten en staal. Hier was de Nederlandse prestatie stukken beter dan in andere onderzochte landen.

Deel deze pagina