Kopafbeelding publicaties CPB

Maatstafconcurrentie; theorie, ontwerp, en praktijk

CPB Werkdocument 133, 1 december 2000

Maatstafconcurrentie is een regelgevend instrument dat kan worden gebruikt als directe concurrentie tussen bedrijven of instellingen (agenten) niet tot maaatschappelijk gewenste resultaten leidt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Bij deze vorm van regulering worden prestaties van agenten vergeleken met agenten die zich in een vergelijkbare positie verkeren. Door financiƫle consequenties te verbinden aan de vergelijking krijgen partijen een prikkel om efficiƫnt te produceren.

In het buitenland is de nodige ervaring opgedaan met deze methode. In Nederland is maatstafconcurrentie nog grotendeels onbeproefd en ook relatief onbekend. Deze studie heeft vier doelen:

  1. Een bruikbare definitie en een indeling in verschillende typen maatstafconcurrentie geven.
  2. Voorwaarden identificeren waaronder maatstafconcurrentie een kansrijk reguleringsinstrument kan zijn.
  3. Voorgaande twee punten illustreren met behulp van buitenlandse toepassingen.
  4. Een onderzoeks- en beleidsagenda bepalen.

 

Dit is een Engelstalige publicatie

Deel deze pagina