Kopafbeelding publicaties CPB

Measuring annual price elasticities in Dutch health insurance; a new method

CPB Discussion Paper 90, 7 november 2007

Deze studie presenteert een nieuwe methode voor het schatten van jaarlijkse prijselasticiteiten in de zorgverzekeringsmarkt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Bij de nieuwe methode worden bilaterale prijselasticiteiten geschat waarbij het aantal overstappers tussen twee zorgverzekeraars niet alleen wordt gerelateerd aan hun premieverschil, maar ook aan het marktaandeel en de premie van de duurdere zorgverzekeraar. De nieuwe methode kan de variatie in de marktaandelendata beter verklaren dan de traditionele methoden.

In de ziekenfondsmarkt vinden we voor de periode 1996-2005 lage jaarlijkse negatieve korte-termijnprijselasticiteiten van tussen de  1 en 0. Veel verzekerden bleven trouw aan hun zorgverzekeraar en minder dan 5% van de populatie wisselde jaarlijks van zorgverzekeraar. Voor het jaar 2006 vinden we daarentegen een uitzonderlijke hoge prijselasticiteit van  7. Tijdens dit jaar van de stelselherziening switchte ongeveer 18% van de bevolking naar veelal goedkopere zorgverzekeraars. Naast sterke media- aandacht, speelde ook een belangrijke rol dat veel verzekerden met een individueel contract konden kiezen voor een goedkoper collectief contract.

Deel deze pagina