Kopafbeelding publicaties CPB

Monitor duurzaam Nederland 2009

CPB Bijzondere publicatie 77, 10 februari 2009

Het kabinet heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om de Monitor Duurzaam Nederland te ontwikkelen.

Lees hier het bijbehorende persbericht. Deze publicatie is ook in het Engels beschikbaar.

De monitor moet een beeld geven van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. De monitor laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek zorgen bestaan. Op basis hiervan willen we bijdragen aan de discussie met politiek, beleid en wetenschap over een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.

De monitor presenteert een verzameling indicatoren, die duurzame ontwikkeling goed beschrijft. De scores op de verschillende terreinen leveren een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving door de tijd heen en ten opzichte van andere Europese landen. Op basis hiervan identificeert en analyseert de monitor de 'zorgen voor morgen'.

De vraag op welke manier de samenleving haar duurzaamheidsdoelen het beste kan verwezenlijken heeft iets van een zoektocht in een steeds veranderende wereld vol onzekerheden. Er bestaan dan ook geen ondubbelzinnige antwoorden op de meeste duurzaamheidsvragen, integendeel er is bijna altijd sprake van afruilen. Een op duurzaamheid gerichte interventie in de ene richting heeft dikwijls een negatief gevolg op een ander beleidsterrein. De monitor presenteert een aantal van deze afruilen die van belang zijn bij het formuleren van duurzaamheidsbeleid.

Deel deze pagina