Kopafbeelding publicaties CPB

Nederlandse detailhandel in de lift? Relatie tussen concurrentie, innovatie en productiviteit

CPB Document 137, 12 december 2006

Gedurende de jaren negentig boekte de Nederlandse detailhandel, nationaal en internationaal gezien, magere resultaten in termen van productiviteit. Deze studie analyseert de Nederlandse detailhandel in meer detail.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Het richt zich vooral op concurrentie en innovatie als drijfveren van productiviteitsgroei, alsook de onderlinge relatie tussen concurrentie en innovatie. Tussen 1993 en 2002 liepen de veranderingen in concurrentie in de verschillende onderdelen van de detailhandel uiteen. Gemiddeld genomen is de concurrentie in de detailhandel licht gedaald. Daarnaast hebben weinig bedrijven in de detailhandel aan innovatie gedaan. Regressieresultaten tonen aan dat zowel concurrentie als innovatie positief bijdragen aan productiviteit. Verder leidt een hoger concurrentieniveau tot meer innovatie, en dus ook langs deze weg tot extra productiviteitsgroei.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina