Kopafbeelding publicaties CPB

Nederlandse zakelijke dienstverleners onvoldoende geprikkeld

CPB Policy Brief 2012/03, 24 september 2012

De productiviteitsprestatie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening blijft al vele jaren achter in nationaal en internationaal perspectief. Meer concurrentie prikkelt hen tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit. De manier waarop beleidsmakers hierbij kunnen helpen, kan per markt binnen deze bedrijfstak verschillen.

Lees ook het bijbehorende persbericht en het bijbehorende achtergronddocument 'Hogere productiviteit onder zakelijke dienstverleners door meer concurrentie'.

Een achterblijvende productiviteitsontwikkeling is om verschillende redenen zorgelijk. Het is slecht voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse zakelijke dienstverlening, zeker na de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn. Het heeft ook negatieve implicaties voor het groeipotentieel van de gehele Nederlandse economie op middellange termijn, dat namelijk mede bepaald wordt door de groei van de arbeidsproductiviteit. Daar de zakelijke dienstverlening een groot aandeel in de Nederlandse economie heeft, betekent de magere productiviteitsprestatie een lagere macro-economische groei. De zakelijke dienstverlening is daarnaast een belangrijke leverancier van diensten aan bijvoorbeeld industriële bedrijven. Een lage productiviteitsontwikkeling betekent daardoor ook hogere kosten voor deze klanten, wat weer nadelig uitwerkt op hun internationale concurrentiepositie.

Overigens is de situatie in Nederland niet uniek. In heel Europa blijft de productiviteit van zakelijke dienstverleners achter. Dat blijkt uit de vandaag gelijktijdig gepubliceerde Engelstalige CPB Policy Brief 2012/04, getiteld 'Unleashing Competition in EU Business Services'.

Deel deze pagina