Kopafbeelding publicaties CPB

New evidence of the effect of transaction costs on residential mobility

CPB Discussion Paper 18, 5 juni 2003

Transactiekosten hebben veel aandacht gekregen in de theoretische literatuur over verhuizingen op de woningmarkt. In veel Europese landen bestaan deze kosten hoofdzakelijk uit tranactiekosten die als percentage van de waarde van de woning zijn uitgedrukt.

In deze discusion paper demonstreren wij empirisch voor Nederland dat transactiekosten een sterk negatief effect hebben op de kans op verhuizing van de eigenwoningbezitter. Uit een aantal verschillende specificaties blijkt dat een één procentpunt stijging in de transactiekosten, als poercentage van de waarde van de woning, resulteert in een afname van de mobiliteit op de koopwoningen markt van 8 procent.

Onze schattingen zijn consistent met de observatie dat in Nederland transactiekosten als percentage van de waarde van de woning hoofdzakelijk bestaat uit transactiekosten voor de koper.

Deel deze pagina