Kopafbeelding publicaties CPB

Onderweg naar morgen; een economische analyse van het digitaliserende medialandschap

CPB Document 78, 2 februari 2005

In dit rapport wordt de werking van de markt voor mediaproducten geanalyseerd. Bij gegeven overheidsdoelstellingen wordt gekeken welke maatschappelijke en technologische trends van invloed zijn op de effectiviteit van instrumenten voor het bereiken van deze doelstellingen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de markt voor mediaproducten steeds meer op een 'gewone' markt gaat lijken. Daardoor wordt een aantal doelstellingen gemakkelijker bereikt (pluriformiteit, toegankelijkheid), maar aanvullend beleid kan nodig blijven voor de doelstelling van kwaliteit (en wellicht onafhankelijkheid).

Ook wordt beargumenteerd dat niet langer het distributiekanaal (televisie, krant, etc.) maar het type content (bijvoorbeeld nieuws of vermaak) centraal moet staan voor het beleid. Voornaamste aanleiding voor deze perspectiefwijziging is de toenemende convergentie tussen de verschillende distributiekanalen en de constatering dat de specifieke mediadoelstellingen in verschillende mate relevant zijn voor de verschillende typen content.

De contentbenadering gecombineerd met de ontwikkeling naar een 'gewone' mediamarkt impliceert dat de publieke omroep een beperktere taakopvatting zou kunnen krijgen.

Deel deze pagina