Kopafbeelding publicaties CPB

Over de top

CPB Policy Brief 2013/04, 29 mei 2013

Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert geen hogere belastingopbrengst op. Het opbrengstmaximaliserende toptarief is in Nederland ongeveer 49%. Verhoging van het huidige toptarief van 52% leidt dan niet tot meer, maar juist tot minder belastingopbrengsten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In binnen- en buitenland is op dit moment veel discussie over topinkomens en toptarieven in de loon- en inkomstenbelasting. De roep om een hoger toptarief wordt gevoed door een sterke toename van het inkomensaandeel van de top, vooral in Angelsaksische landen, en de wens om de rekening van de Grote Recessie deels bij de hoogste inkomens neer te leggen. Daarbij gaat men ervan uit dat een hoger toptarief meer belastingopbrengst oplevert, maar is dat ook zo?

Het opbrengstmaximaliserende toptarief is volgens berekeningen in deze Policy Brief in Nederland ongeveer 49%. Het huidige toptarief van 52% is daarmee iets hoger dan het opbrengstmaximaliserende toptarief. Verhoging van het huidige toptarief van 52% levert waarschijnlijk niet meer, maar juist minder belastingopbrengst op. Dat geldt ook als het toptarief wordt verhoogd vanaf een inkomen van 150.000 euro. Het opbrengstmaximaliserende toptarief wordt bepaald door de inkomensconcentratie bij de topinkomens en de mate waarin de belastinggrondslag reageert op het toptarief. Hoe lager de inkomensconcentratie aan de top en hoe sterker de krimp van de belastinggrondslag bij hogere toptarieven, des te lager het opbrengstmaximaliserende toptarief. Het opbrengstmaximaliserende tarief is relatief laag doordat de inkomensconcentratie aan de top in Nederland zeer laag is, na Denemarken de laagste in de wereld. De mate waarin de belastinggrondslag in Nederland reageert op het toptarief is volgens recente schattingen vergelijkbaar met buitenlandse schattingen.

Bij deze CPB Policy Brief zijn twee CPB Achtergronddocumenten gepubliceerd op de website van het CPB: ’Meer over de top’ en ’Estimating the Elasticity of Taxable Labour Income in the Netherlands’. Alle drie de stukken zijn tevens aanvullende informatie bij de CPB Lecture 2013, op 29 mei uitgesproken door Emmanuel Saez (Berkeley) met als onderwerp ’Top Incomes and Top Tax Rates’.

Deel deze pagina