Kopafbeelding publicaties CPB

Plannen voor de Stad

CPB Boek 6, 6 maart 2013

In de publicatie 'Plannen voor de Stad' beschrijven Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving twee nieuwe analyse-instrumenten, de planobjectivering en de agglomeratie-exploitatie. Met deze instrumenten kunnen de effecten van verstedelijkingsprojecten in beeld worden gebracht.

Lees ook het bijbehorende persbericht en de PBL-publicatie 'Planobjectivering: Een nieuw instrument voor de ruimtelijke analyse van stedelijke projecten in aanvulling op de maatschappelijke kosten-batenanalyse'. Ook is er een presentatie beschikbaar.

Beide nieuwe instrumenten zijn bedoeld als een aanvulling op de MKBA en maken deze betrouwbaarder en nuttiger voor de besluitvorming. Bestuurders zullen hun plannen in de uitkomsten van de MKBA gemakkelijker herkennen.

Met het boek 'Plannen voor de Stad' maken CPB en PBL een begin om meer grip te krijgen op de manier waarop verstedelijkingsprojecten effect hebben op het functioneren van steden. Plannen voor de Stad is ook een uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij verstedelijkingsbeleid en de ontwikkeling en beoordeling van verstedelijkingsprojecten, om de nieuwe instrumenten te testen en samen met de planbureaus te werken aan verbeteringen of uitbreidingen ervan.

Lees ook het CPB Achtergronddocument 'Locatiekeuzen, agglomeratievoordelen en de onzekere effecten van verstedelijkingsprojecten'.

Deel deze pagina